We hebben hieronder de meest gestelde vragen voor u beantwoord. U kunt hier tekenen.

Over het referendum

Het referendum wat we nu aanvragen gaat over de zogenaamde donorwet. Eigenlijk gaat het om een wijziging op een al bestaande wet genaamd “de Wet op de orgaandonatie”. Met deze wetswijziging zijn alle Nederlanders wie niet aangeven of zij wel of niet donor willen zijn, vanaf 2020 automatisch wel donor. Nabestaanden hebben dan nog wel de mogelijkheid om na overlijden te besluiten om toch de organen van de overledene niet ter beschikking te stellen. De beslissing blijft dus bij de nabestaanden.
Voorstanders hopen dat hierdoor meer en sneller organen beschikbaar komen voor transplantatie, en er dus extra mensenlevens kunnen worden gered.
Tegenstanders vinden het een inbreuk op hun recht tot zelfbeschikking en lichamelijke onschendbaarheid. Zij geven aan dat als ze donor willen zijn, ze dat zelf willen bepalen, en dat de overheid dat niet voor hen hoort te besluiten. In hun ogen word een vrijheid afgenomen.

Een aantal tv-programma’s hebben het al helder uitgelegd, we raden u aan om daar even naar te kijken:
Dan zullen er een aantal weken campagnes worden georganiseerd, waarmee zoveel mogelijk burgers worden geïnformeerd over de keuze, en de voor en nadelen. Daarna wordt het referendum gehouden. Waarschijnlijk wordt de vraag dan: “Bent u voor of tegen de wetswijziging op de Wet orgaandonatie”.
Dan gaat de wijziging op de Wet orgaandonatie door. Vanaf 2020 worden mensen wie niet aangeven of ze wel of niet donor willen zijn dan automatisch donor, tot ze iets anders aangeven.
Nee! Absoluut niet!
Wij maken dit referendum toegankelijk omdat wij er zeker van zijn dat veel Nederlanders behoefte hebben aan een maatschappelijke discussie over orgaandonatie. Zelf staan we neutraal tegenover de wetswijziging. We zijn vooralsnog niet voor, nog tegen deze wet. Ook wij vinden het een moeilijk vraagstuk of het nu een goede zaak is dat de wet de keuze voor u maakt als u zelf niet kiest. Het gaat hier om mensenlevens en om integriteit van eigen lichaam. Dat zijn twee hele serieuze zaken. Wij ondersteunen dit referendum omdat we willen dat voor- en tegenstanders een gelijke start krijgen. Als het referendum door voor- ofwel tegenstanders zou zijn georganiseerd, zou het debat misschien niet zo eerlijk van start gaan. Met dit onderwerp is dat een risico wat we willen voorkomen.
Omdat ook voorstanders er baad bij hebben om aan iedere Nederlander uit te leggen waarom dit volgens hen zo belangrijke is. Veel mensen zijn ontevreden over deze wetswijziging, en besluiten daarom om zich te registreren en géén donor te zijn. Het is daarom nu het juiste moment om hierover met elkaar de discussie aan te gaan. Dat zal niet makkelijk zijn, maar het is wel noodzakelijk dat we er allemaal goed over nadenken, en de kans te pakken om het met elkaar eens te worden.
Nee. De wetswijziging gaat pas in 2020 van kracht. In de tussentijd is er dus genoeg tijd voor een referendum, zonder dat de wetswijziging hierdoor wordt uitgesteld.
Het heeft er de schijn van dat de politiek inderdaad referenda zal afschaffen. Dat is echter nog niet besloten door de Eerste Kamer, en zelfs als dat wel gebeurt zal het even duren voor het referendum officieel wordt afgeschaft. Als dat niet gebeurt voor dat de tweede fase afgelopen is, en de 300.000 geldige handtekeningen zijn al ingeleverd bij de kiesraad, komt er waarschijnlijk wel een referendum over de donorwet. Helemaal zeker is het dus niet, maar dat mag geen rede zijn om het niet te proberen. Het lijkt er op dat het nog wel mogelijk is.
Dat bent u zelf, als u uw handtekening zet. Er is namelijk niet zoiets als een initiatiefnemer achter een raadgevend referendum. Een referendum is een middel om een maatschappelijke discussie te voeren, en de uitkomst als een aanbeveling over te brengen aan de politiek. Zo’n discussie word door de hele maatschappij gevoerd. Er zijn natuurlijk wel belangen organisaties wie standpunten en argumenten inbrengen, maar ook zij zijn slechts onderdeel van de maatschappij. Er is niet één organisatie wie hierin de leiding heeft.

Natuurlijk is er wel een initiatiefnemer van deze website. Dat is Stichting Fast Forward Society, in samenspraak met o.a. stichting Bezinning Orgaandonatie. We beogen een neutrale start van de maatschappelijke discussie, door te informeren over orgaandonaties en over de mogelijkheid hier een referendum over te houden. We willen de discussie een eerlijke kans bieden. Om dat te doen nemen we voor veel mensen de drempel weg die er zou zijn als iedereen zijn handtekening op papier moet toesturen naar de Kiesraad. Dat doen wij voor u middels deze website. Daarnaast willen we voorkomen dat een andere organisatie, wie zelf misschien geen neutrale rol beoogt, zichzelf tot initiatiefnemer uitroept. Het is belangrijk dat voor- en tegenstanders vanaf het begin af aan een gelijke kans krijgen om de kiezer te informeren.
Nadat een wet officieel bekent wordt gemaakt (in de Staatscourant) begint een termijn van vier weken, waarin de mogelijkheid bestaat voor burgers om hun gegevens en handtekening naar de Kiesraad te sturen. Die handtekeningen worden gezien als een 'inleidend verzoek' voor een referendum. Daarmee geeft degene het instuurt dus aan dat hij over deze wet een referendum wil. Als 10.000 geldige verzoeken of meer de Kiesraad tijdig bereiken, begint een tweede ronde, waarbij een 'definitief verzoek' kan worden ingestuurd. Een definitief verzoek werkt precies het zelfde als een inleidend verzoek. Er zijn dan zes weken om het benodigd aantal handtekeningen in te sturen. Dit maal moeten er 300.000 geldige verzoeken of meer worden ingestuurd. Als dat lukt, komt er definitief een referendum.

Over het formulier

Om een referendum aan te vragen is het verplicht deze gegevens in te dienen bij de Kiesraad. Zij gebruiken de gegevens slechts voor één doel, het controleren of het verzoek geldig is. Met die gegevens kan worden gecontroleerd of een persoon niet meerdere verzoeken instuurt, en of er geen verzonnen handtekeningen binnenkomen. Al deze gegevens worden dus uitsluitend gebruikt om het referendum aan te vragen en voor niets anders. Ze worden niet doorverkocht en ook niet gebruikt voor onderzoek. U krijgt geen post van ons en ook niet van anderen, geen e-mail, geen telefoontje. Wij begrijpen heel goed dat u ons in vertrouwen neemt door deze gegevens in te vullen en dat nemen we dan ook serieus. De gegevens worden bovendien in de tussentijd versleutelt opgeslagen, zodat er niemand bij kan. Na het aanvragen van het referendum worden alle gegevens welke u invult (en ook uw handtekening) vernietigd.
Ja dat klopt. Als u in het buitenland woont is het niet mogelijk digitaal te tekenen via onze site. Als u het referendum wilt steunen zult u zelf via de post een verzoek moeten opsturen. Hier moet namelijk een kopie van uw identiteitsbewijs bij, vandaar dat het niet via ons formulier kan.
Als u, in plaats van via ons online formulier, zelfstandig een verzoek tot het referendum wilt indienen, moet u zelf een formulier uitprinten, ondertekenen, en sturen naar de Kiesraad. Het formulier dat geprint moet worden, het postadres en meer informatie vindt u op de site van de Kiesraad: referendumovereenwet.nl . Dit formulier moet vervolgens verzonden worden naar het volgende adres:

Kiesraad
Postbus 2700
6401 DE HEERLEN

U kunt een ondersteuningsverklaring afleggen indien u Nederlander bent, 18 jaar of ouder bent op 26-04-2018 en niet uitgesloten bent van het kiesrecht.
Één keer. Als u meerdere malen tekent worden al uw ondertekeningen ongeldig verklaard. Tevens is dit strafbaar.
Zie onze privacy verklaring.
U kunt uw straatnaam inkorten. Informatie over het inkorten van straatnamen kunt u hier vinden.
Het is van belang dat u geen leestekens gebruikt bij het invoeren van uw geboorteplaats. Verder wordt alles geaccepteerd. Wel kunt u pas tekenen zodra u kiesgerechtigd bent.
De geboortedatum moet worden ingevuld volgens het volgende format: DD-MM-JJJJ. Er moeten dus streepjes tussen de cijfers, en er mogen geen spaties of dubbele streepjes staan.
Voor een geldige handtekening is het nodig dat deze niet te klein is, dus geen enkel stipje. Als u een computer met muis gebruikt, dan tekent u door de klikken terwijl u de handtekening zet. Let op dat u niet per ongeluk op de “opnieuw” knop klikt. Tekenen op een touchscreen is wellicht makkelijker. Als het zetten van een handtekening echt onmogelijk is, zou u ook het formulier per post kunnen sturen naar de Kiesraad.
Vanwege privacyoverwegingen downloaden wij de gegevens pas als we gaan printen. Voor die tijd zijn ze versleuteld en kunnen wij er niet bij. Wij kunnen dus niet (makkelijk) kijken of u al heeft getekend. Het is van belang dat u NIET meer dan een keer een verzoek indient, want dit is strafbaar.
U kunt het formulier ook per post versturen.
U kunt ons bereiken op: contact@donorwetreferendum.nl